Sektioun Kaerjeng
Frank Pirrotte
Président
Alter
60
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Echevin
Emmy Kirsch-Meyers
Vice-Président
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Richard Sturm
Vice-Président
Alter
57
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
Christian Kirwel
Secrétaire
Alter
40
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Dan Majerus
Secrétaire adjoint
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Jean-Marie Heiar
Trésorier
Alter
72
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Luc Bauer
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nadine Braconnier
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fabienne Braun-Sassel
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Olivier Broy
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Jean-Marie Bruch
Membre
Alter
74
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Henri De Jong
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Jeanne De Jong-Schambourg
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Flohner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christiane Frisch-Erpelding
Membre
Alter
49
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Geiben
Membre
Alter
42
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Josy Hames
Membre
Alter
69
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christophe Kieffer
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romy Kieffer-Thill
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Klein
Membre
Alter
48
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Muller
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patricia Muller-Pesche
Membre
Alter
44
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Maurice Pandolfi
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Louis Philippe
Membre
Alter
54
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Angela Remesch
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Annick Santer-Gillen
Membre
Alter
58
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Danielle Schmit
Membre
Alter
50
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Guy Scholler
Membre
Alter
68
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Claude Scholtes
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sascha Seresse
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Thierry Sturm
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
André Wagner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Manuel Wagner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michel Wolter
Membre
Alter
59
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre