Sektioun Kaerjeng
Frank Pirrotte
Président
Alter
62
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Emmy Kirsch-Meyers
Vice-Président
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Richard Sturm
Vice-Président
Alter
59
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Christian Kirwel
Secrétaire
Alter
42
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Dan Majerus
Secrétaire adjoint
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Romy Kieffer-Thill
Trésorier
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Luc Bauer
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nadine Braconnier
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Fabienne Braun-Sassel
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Olivier Broy
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
Jean-Marie Bruch
Membre
Alter
77
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Henri De Jong
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Jeanne De Jong-Schambourg
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Ferber
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Guy Flohner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christiane Frisch-Erpelding
Membre
Alter
51
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Alain Geiben
Membre
Alter
44
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Marie Heiar
Membre
Alter
74
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christophe Kieffer
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Klein
Membre
Alter
51
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Muller
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patricia Muller-Pesche
Membre
Alter
46
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Maurice Pandolfi
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Louis Philippe
Membre
Alter
57
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Angela Remesch
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Annick Santer-Gillen
Membre
Alter
60
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Danielle Schmit
Membre
Alter
52
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Guy Scholler
Membre
Alter
70
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nathalie Scholler
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Claude Scholtes
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sascha Seresse
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Thierry Sturm
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
André Wagner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Manuel Wagner
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michel Wolter
Membre
Alter
61
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023