Sektioun Kal-Teiteng
Patrick Donven
Président
Alter
54
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Claudine Künsch-Welter
Président
Alter
46
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Kim Jacob
Vice-Président
Alter
36
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Section CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Mélanie Grün
Secrétaire
Alter
32
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSG: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Diane Thein-Hoffmann
Trésorier
Alter
60
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire adjoint
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Lory Barra-Wilhelm
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joanne Buchette
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Tilly Donven-Schenten
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Daniel Fernandez
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Paule Freyeisen
Membre
Alter
60
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
 • Comité Circonscription CSF: Membre
José Goncalves
Membre
Alter
69
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Patrizia Infante
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paulo Paiva
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Doris Parrasch-Wadle
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Philipp Sprunk
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Jean Weiler
Membre
Alter
64
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023