Méi Aktualitéit

Just nach eng amplaz zwou Persounen am Wanterdéngscht bei de Ponts et Chaussée ?

Martine Hansen (Medium)

Wéi et schéngt géif de Wanterdéngscht vun de Ponts et Chaussée an Zukunft nach just vun enger Persoun an net wéi bis elo vun zwou assuréiert ausser op geféierleche Strecken. Firwat ass dat esou decidéiert ginn a wéi ginn déi geféierlech Strecken definéiert. Huet dat och Repercussiounen fir déi privat Entreprisen, déi fir de Stat schaffen ?