Méi Aktualitéit

Von den acht Millenniumsentwicklunsgszielen zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen

0 2013 Marcel_Oberweis

Anlässlich der von den Vereinten Nationen in New York vom 25. bis zum 27. September 2015 durchgeführte Konferenz wurde Bilanz über die acht Millenniumsentwicklunsgsziele (MDG) gezogen und die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) wurden verabschiedet. Bedingt durch die Tatsache, dass das 2015 das internationale Jahr für die Entwicklungszusammenarbeit ist, war es wichtig nunmehr die Agenda post-2015… Read more »

Ginn et Fraen déi an engem Aarbechtskontrakt sinn, an awer kee Congé de maternité oder congé parental ze gutt hunn ?

Marc Spautz

Et gi Fraen, déi an engem Aarbechtskontrakt sinn, mä net um Minimum sinn, dee vum Gesetz iwwert d’sécurité sociale verlaangt gëtt, Hunn déi Frae kee Congé parental a kee Congé de maternité ze gutt freet den CSV Deputéierte Marc Spautz ? D’Allocation d’éducation ass jo ofgeschaf ginn, esou, dass déi Frae guer näischt kréien.