Sektioun Roeser
Wayne Stoffel
Président
Alter
41
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Erny Strecker
Président
Alter
63
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Corinne Demuth
Vice-Président
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Mireille Klinski
Vice-Président
Alter
52
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Sandra Hoscheid
Secrétaire
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Jean-Claude Hubert
Trésorier
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Serge Bertrand
Membre
Alter
49
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Alex Breisch
Membre
Alter
75
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marta Cordeiro
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nathalie De La Hoz
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nicole Demuth-Metzler
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
Marcel Dondelinger
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Micheline Faltz-Turmes
Membre
Alter
67
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Tiago Felix Fernandes
Membre
Alter
36
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nicole Frantz ép. Cruchten
Membre
Alter
51
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Vice-Président
Jean-Claude Patrício Leonardo
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marianne Pesch-Dondelinger
Membre
Alter
65
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mauro Seabra
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Georges Thull
Membre
Alter
34
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Winkin
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Monia Wolff-Haller
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023