Sektioun Mamer
Jean Beissel
Président
Alter
60
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Sylvie Santer-Closter
Secrétaire
Alter
72
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Claudine Scharfe-Tasch
Trésorier
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comite Section CSF: Trésorier
Yannick Beck
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marie-France Berger-Modert
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Alexandra Bertemes ép. Mausen
Membre
Alter
55
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Tom Biesdorf
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Lydia Bintener
Membre
Alter
64
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Ed. Buchette
Membre
Alter
69
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Monica Dos Santos
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Feider
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Luc Feller
Membre
Alter
49
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Invité
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Simone Frank
Membre
Alter
53
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
André Houllard
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Marie Kerschenmeyer
Membre
Alter
73
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Kerschenmeyer
Membre
Alter
36
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Mike Knepper
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claude Maar
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raoul Mettenhoven
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Steve Meyer
Membre
Alter
35
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
Jean Nickels
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gilles Roth
Membre
Alter
57
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Alphonse Schmid
Membre
Alter
81
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marcel Schmit
Membre
Alter
72
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christiane Thimmesch-Hoffmann
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre