Sektioun Mamer
Jean Beissel
Président
Alter
59
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Sylvie Santer-Closter
Secrétaire
Alter
70
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Claudine Scharfe-Tasch
Trésorier
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comite Section CSF: Trésorier
Mia Aouadi
Membre
Alter
50
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Marie-France Berger-Modert
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Alexandra Bertemes ép. Mausen
Membre
Alter
53
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Tom Biesdorf
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lydia Bintener
Membre
Alter
62
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Ed. Buchette
Membre
Alter
67
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Monica Dos Santos
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Feider
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Luc Feller
Membre
Alter
48
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Simone Frank
Membre
Alter
51
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
André Houllard
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Marie Kerschenmeyer
Membre
Alter
71
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Kerschenmeyer
Membre
Alter
34
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Mike Knepper
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claude Maar
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raoul Mettenhoven
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Steve Meyer
Membre
Alter
34
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
Jean Nickels
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gilles Roth
Membre
Alter
55
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Alphonse Schmid
Membre
Alter
79
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marcel Schmit
Membre
Alter
71
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christiane Thimmesch-Hoffmann
Membre
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre