Sektioun Kehlen
Guy Breden
Président
Alter
54
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Natacha Koch ép. Schirtz
Vice-Président
Alter
40
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Pauline Van Wissen
Vice-Président
Alter
57
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Felix Thill
Secrétaire
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Cheryl Binck-Geschwind
Secrétaire adjoint
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Claude Schroeder
Trésorier
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Alain Biver
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fernand Biver
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joseph Bonifas
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nico Bonifas
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Kevin Dos Santos
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
Paula Dos Santos-Maciel
Membre
Alter
59
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Felix Eischen
Membre
Alter
58
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Georges Friederes
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Katrin Iannizzi
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Norbert Jung
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fernand Klein
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Knepper
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Kockelmann
Membre
Alter
63
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Guy Kohnen
Membre
Alter
69
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Paul Langers
Membre
Alter
64
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Vic. Lippert
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Antonio Martino
Membre
Alter
54
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Katarina Pecirep
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sylvie Pires
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Joé Schroeder
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gerta Shaqe
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Filipe Trigo
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Kevin Urbing
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
André Wirth
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre