Sektioun Dippach
Patrick Gesellchen
Président
Alter
54
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Alain Mausen
Vice-Président
Alter
61
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Carlo Neu
Vice-Président
Alter
64
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Chantal Scharry-Back
Secrétaire
Alter
52
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Armand Kariger
Trésorier
Alter
71
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Claude Bosseler
Membre
Alter
68
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elvire Gilles-Hermes
Membre
Alter
79
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claudine Reuter - Gilles
Membre
Alter
50
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Monique Schaedgen ép. Gentilini
Membre
Alter
64
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gaby Schaul-Fonck
Membre
Alter
69
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Benoît Theisen
Membre
Alter
35
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Hubert Van Wissen
Membre
Alter
76
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre