Sektioun Dippach
Patrick Gesellchen
Président
Alter
55
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Alain Mausen
Vice-Président
Alter
63
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Carlo Neu
Vice-Président
Alter
66
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Chantal Scharry-Back
Secrétaire
Alter
54
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Armand Kariger
Trésorier
Alter
73
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Claude Bosseler
Membre
Alter
69
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elvire Gilles-Hermes
Membre
Alter
81
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claudine Reuter - Gilles
Membre
Alter
51
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Monique Schaedgen ép. Gentilini
Membre
Alter
66
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Benoît Theisen
Membre
Alter
37
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Hubert Van Wissen
Membre
Alter
77
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre