Sektioun Dippach
Patrick Gesellchen
Président
Alter
57
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Carlo Neu
Vice-Président
Alter
67
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Jérôme Hoffmann
Secrétaire
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Armand Kariger
Trésorier
Alter
74
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Claude Bosseler
Membre
Alter
71
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claudine Gilles ép Reuter
Membre
Alter
52
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marcio Goncalves
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Sammy Kess
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Klein
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Penda Lo
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Alain Mausen
Membre
Alter
64
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Chantal Scharry-Back
Membre
Alter
55
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Vanessa Schummer
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Hubert Van Wissen
Membre
Alter
78
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christophe Winandy
Membre
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023