Publikatiounen

Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (3)

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg – eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft! Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September am Detail vir. Grouss Linne fannt Dir an dësem drëtten Deel.

PDF

Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (2)

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg – eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft! Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September am Detail vir. Weider grouss Linne fannt Dir an dësem zweeten Deel.

PDF

Mir hunn e Plang fir Lëtzebuerg (1)

Politik bedeit d’Zukunft virbereeden. Eis Politik huet dobäi een Zil: Mir wëllen Iech laangfristeg – net just kuerzfristeg – eng héich Liewensqualitéit garantéieren. Mir maache Lëtzebuerg fit fir d’Zukunft! Eise Plang fir Lëtzebuerg stelle mir de 15. September am Detail vir. Éischt grouss Linne fannt Dir an dësem éischten Deel.

PDF

Formular Bréifwahl 2018 (DE/FR)

Eise Formular fir d’Bréifwahl unzefroen. Notre formulaire pour demander l’admission au vote par correspondance.

Brochure Bréifwahl 2018 (DE/FR)

Eis Brochüre mat allen Informatiounen iwwert d’Bréifwahl fir d’Parlamentswahlen vum 14. Oktober 2018, zesumme mat den Adresse vun de Gemengenadministratioune fir d’Bréifwahl unzefroen. Notre brochure comprenant toutes les informations sur le vote par correspondance, y inclues les adresses des administrations communales.

CSG-Rahmeprogramm 2017

D’CSV-Gemengeréit (CSG) hunn sech an hirem Programm siwen Haaptziler a Prioritéite fir déi nächst sechs Joere (2017-2023) ginn. Mam Rahmeprogramm gëtt d’CSG de CSV-Sektiounen een Aarbechtsdokument mat op de Wee, fir hinne bei der Opstellung vun de lokale Programmer ze hëllefen.

Zesummen fir Lëtzebuerg – eisen Aktiounsprogramm 2013

De CSV-Wahlprogramm fir 2013-2018

Statuten

D’Statute reegelen de Fonctionnement vun der Partei (z.B. wéi een Organ fir wéi eng Entscheedungen zoustänneg ass oder wéi e Member sech kann abréngen). Déi aktuell Statute goufen de 5. Dezember 2015 vun engem aussergewéinlechen Nationalkongress ugeholl.

Grondsazprogramm

Firwat sti mir als CSV? Wat sinn eis Iwwerzeegungen a Wäerter, op deene mir eis politesch Aarbecht baséieren? Dorobber gëtt de Grondsazprogramm eng Äntwert. Domatter ass de Grondsazprogramm d’Basis vun eiser Politik an eise Positiounen. Den aktuelle Grondsazprogramm gouf 2016 vum Nationalkongress ugeholl.