Senioren an der CSV

D’CSV-Seniore regroupéieren all CSV-Memberen iwwer 65 Joeren. Sou hunn se haut iwwer 3600 Memberen a representéiere domat iwwer een Drëttel vun all de Parteimemberen (35 Prozent).

Zënter 2011 ass de Marcel Glesener President.

Gegrënnt goufen d’CSV-Senioren an de 90er Joeren nom Virbild vun der däitscher “Seniorenunion”. Dëst ënner dem Impuls vum Léon Bollendorf a Nicolas Estgen. Sou ass 1992 fir d’éischt de “chrëschtlech-soziale Senioreclub” entstan, ier 1998 dunn d’CSV-Senioren definitiv als Ënnerorganisatioun vun der CSV verankert gouf.

Am Intressi vun den eelere Mënschen

D’Zil vun de CSV-Senioren ass et sech un der Meenungsbildung an der Partei aktiv anzebréngen a speziell d’Suergen an d’Uleies vun den eelere Generatiounen ze vertrieden. Esou setzen si sech dofir an, datt och d’Senioren sech nach an eiser Gesellschaft gläichberechtegt um soziale Liewe bedeelege kënnen an datt d’Altersaarmut weiderhi fir déi meescht eeler Leit hei am Land zur Vergaangenheet gehéiert. Sou loungen d’Haaptakzenter vun der rezenter politescher Aarbecht och op der Altersversuergung an der Rentereform.

Duerch d’Seniorenvereenegung soll awer och garantéiert ginn, datt d’Wëssen, d’Kompetenzen an den Engagement vun den eelere Memberen der Partei net verluer ginn.