Eis Positiounen

Hierarchie vun de Beschlëss an der Partei

Ganz uewen an der Hierarchie steet de Grondsazprogramm vun der Partei an domatter eis chrëschtlech-sozial Wäerter, am Respekt vun deenen, all déi aner Beschlëss geholl ginn.

“Unsere Grundwerte und Grundprinzipien sind für uns verbindliche politische und moralische Verpflichtungen.” (CSV-Grondsazprogramm)

Publikatiounen

Grondsazprogramm

Firwat sti mir als CSV? Wat sinn eis Iwwerzeegungen a Wäerter, op deene mir eis politesch Aarbecht baséieren? Dorobber gëtt de Grondsazprogramm eng Äntwert. Domatter ass de Grondsazprogramm d’Basis vun eiser Politik an eise Positiounen. Den aktuelle Grondsazprogramm gouf 2016 vum Nationalkongress ugeholl.

DE (PDF) FR (PDF)
Zesummen fir Lëtzebuerg – eisen Aktiounsprogramm 2013

De CSV-Wahlprogramm fir 2013-2018

Eroflueden
Fir Europa. Fir Lëtzebuerg.

De CSV-Europawahlprogramm 2014

DE (PDF) FR (PDF)