Sektioun Sanem
Nathalie Morgenthaler
Président
Alter
44
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Aurélie Anen
Vice-Président
Alter
34
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Mike Lorang
Vice-Président
Alter
49
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Sylvie Delmarko-Greisch
Secrétaire
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comite Section CSF: Vice-Président
Carine Reuter-Bauler
Secrétaire adjoint
Alter
68
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Tom Schockmel
Trésorier
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gaston Anen
Membre
Alter
69
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Carmen Avarello
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Michel Baschera
Membre
Alter
68
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Eric Batting
Membre
Alter
55
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nadja Diels
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gaby Franzen
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anne Logelin
Membre
Alter
39
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Amel Meftah
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Albert Menghi
Membre
Alter
68
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Martine Nero
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pol Pomante
Membre
Alter
66
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Franca Romeo
Membre
Alter
66
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Jos Schmit
Membre
Alter
67
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ferdinand Simon
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre