Sektioun Esch-Alzette
Pascal Bermes
Président
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Jacques Muller
Vice-Président
Alter
58
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Corinne Rattini Moreau
Vice-Président
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Cédric Sébastien Stammet
Secrétaire
Alter
25
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Section CSJ: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
Norry Peiffer
Trésorier
Alter
80
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Tom Bleyer
Membre
Alter
46
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Bruno Cavaleiro
Membre
Alter
46
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Alain Dreis
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mady Hannen
Membre
Alter
71
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Romain Keiser
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marco Kirsch
Membre
Alter
50
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pascal-Yves Martini
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Mischo
Membre
Alter
47
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Norbert Nick
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Conseil National
Robert Roeser
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Catarina Simoes
Membre
Alter
37
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ermin Sonnetti
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Chantal Sonnetti-Heiderscheid
Membre
Alter
58
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Luc Theisen
Membre
Alter
33
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
Christian Weis
Membre
Alter
35
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Max Weisgerber
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tania Werner
Membre
Alter
41
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
André Zwally
Membre
Alter
66
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin