Sektioun Esch-Alzette
Pascal Bermes
Président
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Jacques Muller
Vice-Président
Alter
60
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Corinne Rattini Moreau
Vice-Président
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Robert Kirsch
Secrétaire
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Annick Thil
Secrétaire adjoint
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Max Weisgerber
Trésorier
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Tom Bleyer
Membre
Alter
48
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Bruno Cavaleiro
Membre
Alter
48
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Chantal Dierckx-Mauer
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Dreis
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mady Hannen
Membre
Alter
73
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Annette Hildgen-Reuter
Membre
Alter
78
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Marco Kirsch
Membre
Alter
52
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joseph Kouadio
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pascal-Yves Martini
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Mischo
Membre
Alter
49
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Norbert Nick
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dejvid Ramdedovic
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Robert Roeser
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Scheuren
Membre
Alter
63
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Catarina Simoes
Membre
Alter
39
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Ermin Sonnetti
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Chantal Sonnetti-Heiderscheid
Membre
Alter
60
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Cédric Sébastien Stammet
Membre
Alter
27
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
Christian Weis
Membre
Alter
38
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Tania Werner
Membre
Alter
43
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joy Weyrich
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
André Zwally
Membre
Alter
68
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023