Member ginn

Loscht mat eis zesumme matzegestalten, eppes ze beweegen?

Engagéier dech an der Politik!

Maach mat. Aktiv. Demokratie bass du!

Mir freeën eis drop, dech perséinlech kennenzeléieren.

 

 

Cotisatioun

D’Héicht vun der Joerescotisatioun gëtt vum CSV-Nationalkongress festgehal. Et gëllt d’Entscheedung vum Nationalkongressvum 26. Mäerz 2022.

  • Joeresbeitrag
20€
  • Familljebeitrag (dräi a méi Memberen an engem Stot)
40 €
  • Studenten oder CSJ-Member (bis 33 Joer)
15 €
  • Gönnermitglieder
Minimum 250 €