Questions parlementaires

Kann den Här Minister driwwer informéieren, wéini de „Contournement d’Alzingen“ um Ordre du jour vum Regierungsrot steet?

Kann Regierung ons Grënn matdeele firwat d’Extensioun vun der Bauschuttdeponie zu Housen nach net autoriséiert ginn ass?

Kann d’Madamm Familljeminister de Personalmangel bei de Sozialämter confirméieren ? Wéi eng Moossname gedenkt d’Madamm Minister ze huelen, fir dësem Personalmangel entgéintzewierken ?

Kann d’Madamm Familljeminister confirméieren, dass et keen Informatiounsaustausch tëschent „Fonds national de Solidarité“ a Gemenge respektiv Sozialämter gëtt?

Wat gëtt géint déi aktuell massiv Schwieregkeete beim Schülertransport an der Nordstad ënnerholl ?

Weder fir d’Schüler, nach fir d’Leit, déi un de Weiderbildungscoursen deelhuelen, si Parkplaze beim Lycée technique agricole (LTA) zu Gilsdref virgesinn. Ass den Här Minister sech de Gefore bewosst, déi sech duerch de feelende Parking fir d’Schüler vum LTA erginn ?

Verstéisst eist aktuellt Telekommunikatiounsgesetz zu Lëtzebuerg an den Ae vun der Regierung konkret géint EU-Recht?

Ass d’Regierung bereet, fir de Baueren an den Ziichter an Zukunft Ouermarken a verschiddene Gréissten zur Verfügung ze stellen?

Ginn et verlässlech nei Informatiounen zu de militäreschen Ausernanersetzungen tëschent Aserbaidschan an Armenien?

Plangt d’Regierung wéinst der Energiekris, d’Sozialämter finanziell a personell opzestocken, fir dat se dem erwaarten Ustuerm un Demanden besser kënnen gerecht ginn?