Questions parlementaires

Kann den Här Educatiounsminister confirméieren, dass d’Gemengen net méi mat Zuelematerial iwwer de schoulesche Parcours vun „hire“ Schoulkanner informéiert ginn ?

Huet d’Regierung dovu Kenntnis geholl dass zemools Leit ab 50 méi engem héijen Risiko ausgesat sinn un Gürtelrose ze erkranken, an dass et vill Leit ginn bei deenen dës Krankheet ëmmer erëm opdaucht ?

Am Kontext vun der Digitaliséierung vun der Schoul, envisagéiert de Minister fir och den Enseignantë aus dem Fondamental informatescht Material zur Verfügung ze stelle fir datt si net mussen op hir privat Laptop’en/Ipad mussen zeréck ze gräifen ?

Wëssend datt an aneren Beräicher wéi dem Horescasecteur d’Schnelltester sur place eréischt ab dem 1. November 2021 ewechfalen, aus wéi engem Grond geschitt dëst schonn ab dem 19. Oktober 2021 am Sport an net eréischt och den 1. November ?

Huet d’Regierung sech evtl. schonn Totimpfstoffer geséchert? Wa jo, wéi vill Dose soll de Grand-Duché kréien?

Weess d’Regierung net, wien geimpft ass, resp. wien eemol a wien zweemol geimpft ass  a wien mat wéi engem Vaccin geimpft ass ?

FLF muss Matcher ofsoen. Gouf et keng Kommunikatioun tëscht dem Minister an der Football-Federatioun ?

Kann d’Regierung matdeelen op d’Analys schonns ofgeschloss ass, déi sech mat engem méigleche Forfait fir Inkontinenzmaterial befaasst ?

Wat sinn der Regierung hir Pläng fir d’Unzuel vu Studentewunnengen erop ze setzen ?

Kann d’Regierung matdeelen wéi vill Kanner zu Lëtzebuerg ënnert Iwwergewiicht leiden ? Wéi vill dovun leiden ënnert extremem Iwwergewiicht (Adipositas) ?