Questions parlementaires

Wéini stinn nees déi néideg Effektiver zur Verfügung, fir datt de Policebüro op der Gare nees voll operationell ka funktionéieren?

Wier et méiglech de Leit, wann se ophale mat schaffen, e Bréif zoukommen ze loosse wou se drop opmierksam gemaach ginn, dass wann se wëlle Pensiounsrechter zu engem spéideren Zäitpunkt nokafen nieft dem Montant vun de « Cotisation dues » och nach Zënse mussen nobezuelt ginn ?

Gedenkt den Här Minister, den ex-Prisonéier eng Hëllef ze ginn, fir hinnen ze erméiglechen, eng éierbar Pensioun ze kréien?

Comment est-ce que le Gouvernement explique la fin du projet Expertisa ? Quelle est son évaluation de la situation ?

Wéi eng Mesure gedenkt d‘Regierung am Kader vun der Drogeproblematik am CSEE ze huelen? Wat ass scho gemaach ginn?

Den Handling vum Cargozenter soll net méi vun der Luxair assuréiert ginn. Wéi eng Konsequenze kéinte fir déi ronn 1200 Mataarbechter beim Cargo Handling entstoen?

Quels sont les lycées qui manquent actuellement de places et doivent refuser des élèves?

Bleift den Här Minister weiderhi bei sengen Aussoen, datt am Finanzéierungsprojet fir d’Verlängere vum Tram op de Findel an op d’Cloche d’Or keng Indemnisatioune, fir Geschäftsleit déi laanscht de Chantier vum Tram leie, virgesi goufen ?

Laut eisen Informatioune soll am Dezember 2023 deen éischte Co-Working Space fir Staatsbeamten zu Schieren opgoen. Aus wéi enge Grënn sinn de Ministère fir d’Fonction publique an de Ministère fir Digitaliséierung fir dëse Projet ausgewielt ginn?

Après les fiascos Knauf, Fage, Google – une nouvelle société jette l’éponge à cause des procédures environnementales interminables