Questions parlementaires

D’Gemenge sinn ee wichtegen Acteur fir d‘Wunnengsproblematik zu Lëtzebuerg ze léisen a vill vun hinne sinn och bereet Verantwortung ze iwwerhuelen. Sou stellen sie zum Beispill den ëffentleche Bauträger, wéi dem Fonds du Logement oder der SNHBM Terrain‘en zur Verfügung fir sozialen an abordabele Wunnengsraum ze schafen.

Eisen Informatiounen waren a verschiddene Schoulen an der Grondschoul eenzel Klassen a verschiddene Fächer ouni Titulaire. Et waren allerdéngs Chargéë disponibel.

Gi Leit vum Kontrolldokter vun der CNS net ëmmer bei de Spezialist vun hirer Pathologie geschéckt a firwat gi Leit, déi mam Accord vun der CNS am Ausland behandelt ginn, bei de Kontrolldokter bestallt ?

D'Äntwert fannt Dir hei

De Radio 100,7 huet an engem längere Reportage op méiglecherweis illegal Aarbechten an engem Bësch (zum Deel Natura 2000 Zone an ugrenzend un en Naturreservat) tëschent Rëmeleng an Téiteng higewisen.

Gëtt den Transport mam Taxi an de Reha-Zenter oder eng Reha-Statioun fir Geriatrie oder Kardiologie vun engem Spidol héchstens fir 20 Behandlungsdeeg vun der Gesondheetskeess (CNS) iwwerholl?

Wou ass de Projet “Contournement Housen” drun? Am Regierungsprogramm 2018-2023 ass d’Prioritéit vum Contournement Housen vun 2 op 1 gesat.

D'Äntwert fannt Dir hei

Wat gëtt gemaach fir méi Leit a besonnëch och méi jonk Leit z’encouragéieren fir Bluttspender ze ginn ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Pacte Logement : Wat ass effektiv an de Wunnengsbau investéiert ginn ?

Wéi vill Leit hunn Zougank zu hiren Donneeën beim SREL gefrot ?

Wéi géif déi nei Variant vum Hesper Contournement augesinn, wat géif et kaschten a wat wäer den Zäitplang ?