Questions parlementaires

Gedenkt d’Madamm Justizministesch eng Base legale ze schafen fir penal Prozesser audio-visuel opzehuelen ?

Wier et net erstriewenswäert, dass de Ministère fir d’ Fonction publique an Zesummenaarbecht mam Kulturministère d’Initiative ergräift fir en staatleche Musée vun der Fonction publique ze schafen, deen d’Geschichte vu sämtleche Staatsbeamtecarrièren, ewéi déi bei der Police, bei de Pompieren oder bei der Arméi, zentral op enger Platz traitéiert ?

Kann d’Regierung eis erklären firwat Lëtzebuerg keng Donnéeën iwwert d’Securité sociale un Eurostat kommunizéiert huet ?

Kann d’Regierung eis soen wou de Projet vum Google Datenzenter zu Biissen drun ass ?

Wéi gesinn déi aktuell sanitär Mesuren am Prisong aus ? Wéi laang gëllen dës ?

Wéi vill Stocke vum Moderna Vaccin hu mir am Grand-Duché a wéini lafen se of ?

Stëmmen eis Informatiounen datt de Covid-Check System bei Reuniounen vum Schoulpersonal agefouert gëtt, an ënnert dem «principe de l’auto-contrôle» leeft ?

Wéi hunn d’Montanten vun de Konventiounen evoluéiert, déi d’Regierung mat de verschiddenen Medien ënnerschriwwen huet ?

Ass den Här Minister gewëllt, no Léisungen ze sichen an zum Beispill de bestoende Parking vum Lycée agricole zu Gilsdref op 2 Niveauen auszebauen?

Kann d’Regierung bestätegen datt divers international Covid-Zertifikater (QR-Coden) net kënnen vun der Lëtzebuerger Covid-Check App gelies ginn ?