Questions parlementaires

Kann de Minister eis soen, wéi vill d’RGTR Linn 179 an de leschte Méint benotzt ginn ass?

Kann d’Regierung confirméieren, datt een am Moment an deenen zwou Klinicken (CHL an Zitha) trotz Ordonnance vum Dokter kee Rendezvous fir eng Endoskopie oder eng Koloskopie kritt?

Firwat gëtt de Busplang vun der Linn 146 net esou ugepasst, dass d’Leit déi mam Bus 131 aus der Richtung Ettelbréck kommen an op Wooltz wëllen, direkt zu Esch-Sauer kënnen ëmklammen, ouni musse méi wéi 50 Minutten ze waarden?

Quelle est la consommation énergétique actuelle des bâtiments de l’État ? Quel est le bilan carbone associé à ces bâtiments ?

Wéi gedenkt d’Regierung am Fall Goodyear ze agéieren? Wäerten an Zukunft nach weider Aarbechtsplaze bei der Firma Goodyear a Gefor sinn?

Wéi vill virzäiteg Doudesfäll sinn zu Lëtzebuerg all Joer duerch Asbest verursaacht?

Est-ce que le nouveau règlement grand-ducal en matière d’exportation ne risque pas de mettre en cause les mesures restrictives décidées par le conseil de l’union européenne et par conséquent d’affecter la sécurité intérieure et extérieure du pays ?

Ass de Sportminister der Meenung datt d’konsequent Applikatioun vun de Reegele vum BMI duerch de „Service médico-sportif“ fir all Sportaarte gëlle sollen oder misst et fir bestëmmte Sportaarten eng Ausnamereegelung ginn ?

A combien s’élève le montant des investissements publics de l’État dans le secteur de l’espace ?

Ass den Import vu russeschem Flëssegäerdgas och zu Lëtzebuerg an d’Luucht gaangen?