Questions parlementaires

Wéi eng Méiglechkeete vu Logementer ginn vulnerable Sans-abris’en zur Verfügung gestallt fir sech an der aktueller Situatioun virum Virus kënnen ze schützen?

Huet d’Madamm Minister scho konkret Demarchen ënnerholl fir datt et an Zukunft net méi zu esou unilaterale Grenzschléissungen an der Groussregioun kënnt?

Ass d’Zuel vun de Studenten, déi eng finanziell Hëllef bei der Uni.lu gefrot hunn, duerch d’Covid-19 Kris an d’Luucht gaangen?

Wéi gesäit d’Zukunft vum Post-Büro vun Ëlwen aus?

Huet déi aktuell Kris och eventuell een Afloss op d’Plaze fir eng Léier ze maachen? Wéi gesinn d’Zuelen aus a wéi ass de Verglach mam Joer virdrun?

Firwat wëll de Staat um Reseau, dee vun den CFL benotzt gëtt, fréistens 2021 op den Asaz vu Produite mat dem Wierkstoff Glyphosat verzichten an net direkt?

Kann den Educatiounsminister confirméieren dass d’ Posten am Enseignement an den internationale Klassen international ausgeschriwwe ginn, allerdéngs net um Site vum nationalen Educatiounsministère (men.lu)?

Wéi eng Accorde (MoU) mat Länner oder Firmen huet Lëtzebuerg ënnerschriwwen a wéi gëtt d’Chamber mat agebonnen ?

Ass d‘Regierung net der Meenung, datt et besonnesch lo an dëser Phase wou d‘Recettë wechbrieche wichteg wier, d‘Gemenge verstäerkt beim soziale Wunnengsbau ze ënnerstëtzen ?

Wéi kann et sinn datt Educateuren, déi Iwwerstonnen am Precoce halen, dës net kënnen ausbezuelt kréien ?