Questions parlementaires

Ass d’Regierung net der Meenung, dass et eng iwwergeuerdent Strategie gi muss, fir eng eventuell Benodeelegung vu Wëssenschaftlerinnen an der Hierarchie vun der Uni Lëtzebuerg ze ënnerbannen, a wéi wëll d’Regierung an dëser Hisiicht virgoen ?  

Weess d’Regierung vu Schüler, déi an hirer Wunnecht keen Accès zum Internet hunn a wat huet se ënnerholl fir ze assuréieren, dass des Schüler kënnen um Distanzunterrecht deelhuelen ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi applizéiert sech d‘Gesetz vum droit de préemption am Kader vun enger Stee ?

Wat huet d’Regierung virgesinn, fir dass och déi sougenannte « Personnes à mobilité réduite » kënnen de Kaf respektiv d’Notzung vun engem Elektro-Auto an d’A faassen ?

Wéi héich wäert d’Primm fir Vëloen nom 31. Mäerz 2021 sinn ? Wéi laang wäert de néi Primm gëllen?

D'Äntwert fannt Dir hei

Stëmmt et, datt d’CNS viru kuerzem decidéiert huet, datt si klinesch Aktivitéiten ausserhalb vun der Klinick net méi finanzéieren ?

Wéi solle bis nächst Joer 200 zousätzlech Polizisten op den Terrain kënne geschéckt ginn? Wéi sollen dës zousätzlech Agenten bannent kuerzer Zäit all déi noutwendeg Formatiounen duerchlafen?

Kann den Här Minister confirméieren, dass eng Crèche direkt hir Diere muss zoumaachen, soubal ee Fall vu Covid-19 diagnostizéiert gëtt ?

Ist der Minister nicht der Meinung, dass die von Covid-Beschränkungen betroffenen Betreiber dieses Jahr ausnahmsweise von der Schankgebühr zu befreien?

Wat gëtt gemaach fir de Retard bei de Kanner duerch den Homeschooling kleng ze halen ?