Questions parlementaires

Ass de Sportminister der Meenung datt d’konsequent Applikatioun vun de Reegele vum BMI duerch de „Service médico-sportif“ fir all Sportaarte gëlle sollen oder misst et fir bestëmmte Sportaarten eng Ausnamereegelung ginn ?

A combien s’élève le montant des investissements publics de l’État dans le secteur de l’espace ?

Ass den Import vu russeschem Flëssegäerdgas och zu Lëtzebuerg an d’Luucht gaangen?

Wéi vill Poliziste sinn aktuell vum Déngscht suspendéiert, an engem onbezuelte Congé oder an engem méi laange „Congé de maladie”?

Am Kontext vum Refus fir eng nei Privatschoul zu Miedernach: Ass eng Evaluatioun vum Lycée Ermesinde gemaach ginn?

Comment le gouvernement entend-il venir en aide aux clients des crédits-relais afin d’éviter une aggravation de la crise du logement au Luxembourg ?

Gedenkt d’Regierung eng Informatiounscampagne zu de Verhalensreegele géint iwwer dem Wollef ze lancéieren, wuel wëssend dass sech grad vill Touristen am Land, a speziell am Osten, befannen?

Aus wéi enge Grënn gëtt an deenen Tunnellen, wou aktuell Aarbechte stattfannen, net vum Chantier respektiv der Spärung profitéiert, fir an engems d‘Maintenance- a Botzaarbechten ze maachen?

Firwat sinn d’Präisser fir eng Fuerstonn zu Lëtzebuerg sou exponentiell méi héich wéi an eisen Nopeschlänner?

Wéi vill Poliziste sinn um Police-Kommissariat op der Garer Plaz am Déngscht? Geet dës Unzuel duer, fir dass d’Kommissariat onofhängeg a voll operationell ass?