Questions parlementaires

Fëmmen op Terrasse vu Restaurant’en. D’Regierung huet sech an deem Kontext géint een Verbuet op den Terrassen ausgeschwat.

Wat d’Technologie 5G betrëfft soll ee vun deenen 3 mobilen Operateuren mat enger chinesescher Entreprise zesummeschaffen. Dat behaapt jiddefalls ee vun den Direkteren vun der Post an der geschriwwener Press.

No der evasiver Äntwert vum Premier: « Le Gouvernement n’a pas à commenter les propos tenus par un membre de la Chambre des Députés et renvoie pour le reste au programme gouvernemental. » adresséiert d’CSV hir Froen nach eng Kéier un eng Rei Ministeren.

Opriichte vun engem Zonk vun 8 Kilometer Längt südlech vu Stengefort parallel zur Vëlospist als kuerzfristeg Moossnam géint déi afrikanesch Schwengspescht.

Construction d’une mosquée centrale avec Minaret à Luxembourg

D'Äntwert fannt Dir hei

Exorbitant Präisser fir de Parking vum Centre National Sportif et Culturel „d’Coque“: gedenkt d’Regierung ze intervenéieren datt d’Präisser ugepasst ginn, respektiv fir all Benevoller an och d’Eltere vu Mannerjärege Sportler de Parking gratis gëtt?

D'Äntwert fannt Dir hei

Evaluatioun vun der Taxisreform: Wei eng Kompetenzen huet Service des Taxis vum Mobiliteitsministère ? Wei vill Kontrollen sinn vun der Police an der Douane um Terrain duerchgefouert ginn ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi wëll d’Regierung méi Vertrieder an déi international an europäesch Organisatioune kréien ?

Gëtt d’Verjährungsfrist bei sexuellem Mëssbrauch vu Kanner ofgeschaf?

D'Äntwert fannt Dir hei

Hausse du nombre de déclarations d’opérations suspectes reçues par la Cellule de Renseignement Financier (CRF) en 2017 par rapport à 2016

D'Äntwert fannt Dir hei