Questions parlementaires

Memorandum of Understanding conclu avec Deep Space Industries

Wéi ass d’Evolutioun vun de Suiciden an de leschten 10 Joer ? Ginn et detailléiert Statistiken heizou, och wat d’Alterskategorien ugeet ?

Prise en charge intégrale du coût des manuels scolaires par l’État: Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse peut-il me dire si la rupture de stock de manuels scolaires est résolue entre temps ? Quelles solutions le Ministre propose-t-il aux élèves qui ont des manuels obligatoires qui ne sont ni utilisés par l’enseignant en classe, ni repris par les librairies ?

Formation spécifique pour les administrateurs étatiques

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi vill Fraen a wéi vill Männer aus wéi enge Sekteuren hunn zejoert congé parental geholl ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Scandale des bovins malades abattus en Pologne: Le gouvernement peut-il m’informer si le Luxembourg a importé et commercialisé de la viande provenant de cet abattoir ?

Monsieur le Ministre Affaires étrangères et européennes envisage-t-il de suivre la résolution du Parlement Européen ainsi que des gouvernements allemand, anglais, espagnol et français en reconnaissant officiellement Monsieur Juan Guaido « comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela » ?

Bildungsbericht 2018: Der Zusammenhang zwischen schulischem Erfolg und sozio-ökonomischem Status wird erneut bestätigt. Somit ist deutlich erkennbar dass insbesondere der Norden (flächendeckend) sowie einzelne Regionen im Süden des Landes schlecht abschneiden. Herr Minister sind die Ursachen für die großen regionalen Unterschiede die gleichen im Süden, wie im Norden?

Wann nei Betriber, respektiv onofhängeg Beruffer an de Gemengen hir Dieren opmaachen oder sech néierloossen, esou ginn d’Gemengeresponsabel net forcement eppes dovu gewuer: Deelt d’Regierung d’Meenung datt et sënnvoll wier datt nei Betriber sech op der Gemeng mussen umellen? Wann nee, aus wat fir engem Grond? Wa jo, gedenkt d’Regierung séier déi noutwendeg Schrëtt an d’Weeër ze leeden?

Liposuktion (Fettabsaugung) bei Lipödem: Bei wie vielen Patienten hat die CNS seither eine Operation ab Stadium 3 übernommen? Gedenkt die Regierung den betroffenen Patienten weiter nach zukommen und die Kosten für eine Operation im Stadium 1 und 2 von der CNS erstatten zu lassen? Können die Herrn Minister uns weitere Informationen zur spezifischen Therapie im Thermalzentrum Mondorf geben? Um welche Therapie handelt es sich genau? Ab wann wird diese Therapie angeboten?