Questions parlementaires

Edukatiounsministère organiséiert Concours fir 3èmen mat enger Rees op Dubai. Ëm wat geet et a wat kascht et ?

Fréiere Propriétaire kritt zwee Joer no der Vente nach ëmmer de Bulletin vun der Grondsteier. Wat sinn d’Uersaachen ?

Quelles sont les options possibles pour les fonctionnaires policiers et détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires respectivement de fin d’études secondaires générales qui sont entrés en service entre 1998 et 2014 pour accéder au groupe de traitement B1 sans subir des inconvénients de nature financière ou au niveau de l’évolution de leur carrière

Monsieur le Ministre peut-il nous communiquer les résultats de l’analyse de la situation des policiers qui étaient placés hors cadre au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat

Wéini kënnen d’Diskussiounen iwwert een Avenant iwwert d’Besteierung vu belsche Frontalieren ofgeschloss an den Teletravail vu 24 op 48 Deeg gehéicht ginn ?

Konventionéiert Crèche waarden op hir Suen a kréie Problemer d’Enner beieneen ze kréien

Nei Opdeelung vu Juegdlousen : Firwat sinn d’Informatiounsversammlungen zum Deel während de Schaffzäite vun de Leit ?

Beweegungsmangel bei deene Jonken : Wat gedenkt d’Regierung z’ënnerhuelen ?

Wéi vill Iwwerstonne ginn am Enseignement gemaach a wéi eng Upassunge si beim Bezuele vun den Iwwerstonne virgesinn ?

Nom iwwerraschende Recktrett vum President vum Verwaltungsrot beim Radio 100komma7, ginn et lo Kritike géint den Direkter deen sech ze vill an déi redaktionell Aarbecht soll ameschen. Ass Onofhängegkeet vum Radio a Fro gestallt?