Aus der CSG

Nicht über die Köpfe hinweg entscheiden

Derzeit werden intensive Verhandlungen geführt zwischen der Regierung und dem Luxemburger Bistum. In ihren Verhandlungen möchte die Regierung jedoch nicht nur eine Einigung über die „Ministres …
Méi liesen

Diskussioun iwwert d’Plans sectoriels

D'CSV-Gemengepolitiker aus dem ganze Land hunn gëschter Owend zu Hesper nach eng Kéier eng Analyse vun de Plans sectoriels an hirer Ëmsetzung gemaach. D'Regierung ass gefuerdert eng Rei vun …
Méi liesen

La précipitation irréfléchie du gouvernement quant à l’application du cheminement procédural et de l’enquête publique pour étudier les plans directeurs sectoriels

Le CSG critique formellement le gouvernement qui a organisé l’enquête publique et l’évaluation stratégique des plans directeurs sectoriels en plein milieu des vacances scolaires.
Méi liesen

Plans sectoriels. Bedenkliche Vorgehensweise der Regierung

Der CSG liegt ein Schreiben von Innenminister Dan Kersch vor, in dem er die Bürgermeister und Schöffen zu einer Informationssitzung, am 3. Juni in der Hauptstadt um 8:00 Uhr morgens einlädt. In …
Méi liesen

Kommunalpolitik

Um Niveau vun de Gemenge gëtt et vill ze schaffen. Landesplanung, Bebauungspläng, Waasserpräis a Gemengefinanze sinn e puer Stéchwierder. Fir di Aarbecht ze meeschteren, musse Landes- a …
Méi liesen

“Eis Gemengen an d’Kris”

D’Kongressried vum CSG Präsident Gilles Roth (04/02/2013) Léif Frënn vun der CSG, Häerzlech Wëllkomm op dem Kongress vun de Chrëschtlech Soziale Gemengeréit hei zu Steesel. Leit, déi …
Méi liesen

Administrative Vereinfachungen anstreben!

Der Wunsch nach administrativen Entlastungen und nach einer Vereinfachung der Regulierungen ist zu einem Dauerbrenner geworden, trotz aller Maßnahmen, die auf diesem Gebiet bereits diskutiert …
Méi liesen

Grüne kritisieren CSG-Resolution

Die CSV muss sich nun wirklich nicht der Leistungen der CSV-Innenminister schämen. Es ist aber nun mal so, dass die CSV ihre Politik immer wieder in Frage stellt und sich nicht geniert, dort wo …
Méi liesen

CSG-Kongress zu Steesel

An der laanger Rei vun den CSV-Kongress huet d’CSG, (Chrëschtlech-Sozial-Gemengeréit)  gëschter den Ufank gemat. Diskutéiert gouf iwwer wichteg Theme vun de nächste Méint, nämlech de Waasserpräis …
Méi liesen

Auf finanziellen Handlungsspielraum achten

Vereinigung der CSV-Gemeindepolitiker (CSG) nahm Arbeiten auf. Im Mittelpunkt der Budgetentwurf 2013 und die Idee künftig die staatliche Bezuschussung an die Gemeinden neuzugestalten.
Méi liesen