Aus der CSG

Kein Finanzausfall für die Gemeinden- Communiqué vun der CSV a CSG

Pressemitteilung von CSV und CSG (Chrëschtlech-Sozial Gemengeréit)   Keine Finanzausfälle für die Gemeinden !   Durch Rundschreiben vom 8. Mai hat die Innenministerin den Gemeinden …
Méi liesen

Positiven Aarbechtsbilan, grouss Erausfuerderungen fir d’Zukunft

De Claude Clemes, President vun de Chrëschtlech-Soziale Gemengeréit, zitt am Virfeld vum CSG-Nationalkongress, e positive Bilan vun der Aarbecht vum leschte Joer. Et hätt een an der CSG vill …
Méi liesen

CSG-Kongress zu Biergem

"Matdenken, matschwätzen, matentscheeden" dësem Motto huet de CSG-Kongress all Éier gemaach. No engem laangen an interessante Meenungsaustausch gouf gëschter de Rahmeprogramm, deen de …
Méi liesen

Der Alleingang des Innenministers Kersch

Innenminister Kersch enteignet ohne gesetzliche Grundlage die Luxemburger Kirchenfabriken. Eine „Circulaire Ministérielle“ oder Ministerialrundschreiben hat als solche keine Rechtsgrundlage, sie …
Méi liesen

Agir en faveur de l’esprit d’initiative privé

Lors de la réunion de la commission du logement de la Chambre des Députés en date du lundi 11 mai 2015 le Secrétaire d’Etat Marc Hansen a avancé le chiffre de 967 ha qu’il a qualifiés de …
Méi liesen

D’Politik vun der Regierung – Onfair vis à vis vun de Gemengen

Mam Spuerpak vun der Regierung mussen d’Bierger direkt zweemol bezuelen : Durch verschidde Mesuren ginn se direkt belaascht (TVA, 0,5 Prozent Steier etc.) an da mussen se och op Servicer an …
Méi liesen

Nouvelle réforme mettant les finances communales à rude épreuve

Le CSG constate au vu des derniers évènements que la crainte des communes à voir augmenter leurs frais et dépenses en relation avec le projet gouvernemental visant à réformer les relations entre …
Méi liesen

Nicht über die Köpfe hinweg entscheiden

Derzeit werden intensive Verhandlungen geführt zwischen der Regierung und dem Luxemburger Bistum. In ihren Verhandlungen möchte die Regierung jedoch nicht nur eine Einigung über die „Ministres …
Méi liesen

Diskussioun iwwert d’Plans sectoriels

D'CSV-Gemengepolitiker aus dem ganze Land hunn gëschter Owend zu Hesper nach eng Kéier eng Analyse vun de Plans sectoriels an hirer Ëmsetzung gemaach. D'Regierung ass gefuerdert eng Rei vun …
Méi liesen

La précipitation irréfléchie du gouvernement quant à l’application du cheminement procédural et de l’enquête publique pour étudier les plans directeurs sectoriels

Le CSG critique formellement le gouvernement qui a organisé l’enquête publique et l’évaluation stratégique des plans directeurs sectoriels en plein milieu des vacances scolaires.
Méi liesen