Sektioun Schengen
Octavie Modert
Président
Alter
57
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Joseph Johanns
Vice-Président
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Jean-Paul Muller
Vice-Président
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Steve Hopp
Secrétaire
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Marco Oms
Trésorier
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mariette Albert
Membre
Alter
67
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Martin Bohler
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Pierre Braun
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Laurent Busana
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Busana-Dumont
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Laux
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roland Milbert
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Louis Oberhag
Membre
Alter
65
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Corinne Schroeder
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicolas Strotz
Membre
Alter
83
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Thiltges
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Weber
Membre
Alter
73
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Weber
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023