Sektioun Schengen
Octavie Modert
Président
Alter
56
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
Joseph Johanns
Vice-Président
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Steve Hopp
Secrétaire
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Marco Oms
Trésorier
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mariette Albert
Membre
Alter
66
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Martin Bohler
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Pierre Braun
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Laurent Busana
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Busana-Dumont
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ben Homan
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Laux
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roland Milbert
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Paul Muller
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Aline Putz
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Corinne Schroeder
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicolas Strotz
Membre
Alter
82
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Thiltges
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Trommer
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Weber
Membre
Alter
72
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Weber
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Echevin