Sektioun Mertert
Patrick Dosseray
Président
Alter
47
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Cilly Nuszkowski-Hirtt
Vice-Président
Alter
65
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Alain Scheid
Vice-Président
Alter
59
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Joost Van Beusekom
Secrétaire
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
François Warnier
Trésorier
Alter
39
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Germaine Begma-Parisse
Membre
Alter
73
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Stéphanie Gretsch
Membre
Alter
36
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Arthur Grossinet
Membre
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fernand Hopp
Membre
Alter
67
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aly Leonardy
Membre
Alter
70
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Philippe
Membre
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marthe Schmitz-Nilles
Membre
Alter
84
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Serge Urbing
Membre
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Doris Weiss-Halke
Membre
Alter
66
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre