Sektioun Betzdorf
Olafur Sigurdsson
Président
Alter
55
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Guy Kridel
Vice-Président
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Michèle Schlink
Secrétaire
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Liette Kremer-Rippinger
Secrétaire adjoint
Alter
67
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Marc Baldato
Trésorier
Alter
54
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Alex Apolinario
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Claude Boden
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Aurore Dulieu
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Paul-Pierre Dupont
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Josée Frank
Membre
Alter
72
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Friederes
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Diane Janin
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Dina Nadja Post
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Ries
Membre
Alter
45
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Sylvette Schmit-Weigel
Membre
Alter
78
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Joé Sturm
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Rose Sturm-Mathes
Membre
Alter
68
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lynn Zovile
Membre
Alter
34
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023