Sektioun Echternach
Ricardo Fernandes Marques
Président
Alter
29
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Laurent Boden
Vice-Président
Alter
46
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Sascha Hipp
Vice-Président
Alter
40
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nadine Frank
Secrétaire
Alter
48
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Fred Neyen
Trésorier
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Fernand Boden
Membre
Alter
79
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Président
Marc Diederich
Membre
Alter
48
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lucien Evers
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Adrien Gasbarrini
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Maximilian Hein
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierre Kauthen
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Isabelle Linster
Membre
Alter
54
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Victor Pierre
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Schmitt
Membre
Alter
57
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section Locale : Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Claude Schneiders
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierre Thill
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Yves Wengler
Membre
Alter
59
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Irma Wolsfeld
Membre
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre