Sektioun Junglinster
Tom Weber
Président
Alter
40
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Mireille Hinkel-Tadaszak
Vice-Président
Alter
53
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Gilles Schlesser
Vice-Président
Alter
53
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Jean Boden
Secrétaire
Alter
60
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marc Weydert
Trésorier
Alter
49
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Pierre Eberhard
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Feltes
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jessica Feltes
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Gros
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Françoise Hetto-Gaasch
Membre
Alter
61
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Robert Marcy
Membre
Alter
58
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fabrice Mousel
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierre Muller
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marco Pez
Membre
Alter
59
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Reitz
Membre
Alter
64
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Chantal Saska-Toussaint
Membre
Alter
63
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Raphael Schmitz
Membre
Alter
47
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Michel Schuller
Membre
Alter
36
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Trierweiler
Membre
Alter
43
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marco Weber
Membre
Alter
57
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Weydert
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre