Sektioun Junglinster
Raphael Schmitz
Président
Alter
50
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Mireille Hinkel-Tadaszak
Vice-Président
Alter
55
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gilles Schlesser
Vice-Président
Alter
56
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean Boden
Secrétaire
Alter
63
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité National CSG: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marc Weydert
Trésorier
Alter
51
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Karina Abdelkader
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gilles Emeringer
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Chris Federspiel
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Henri Feltgen
Membre
Alter
65
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carole Frank
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Annick Freimann
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Gros
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fabrice Mousel
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Pierre Muller
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Reitz
Membre
Alter
67
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raphaël Rippinger
Membre
Alter
64
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Colette Santana
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Chantal Saska-Toussaint
Membre
Alter
65
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Trierweiler
Membre
Alter
46
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marie Louise Uwizeye
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marco Weber
Membre
Alter
60
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mich Weber
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Vice-Président
 • Comité National CSG: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Tom Weber
Membre
Alter
42
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Patrick Weydert
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre