Sektioun Junglinster
Tom Weber
Président
Alter
41
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Mireille Hinkel-Tadaszak
Vice-Président
Alter
54
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gilles Schlesser
Vice-Président
Alter
55
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean Boden
Secrétaire
Alter
62
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marc Weydert
Trésorier
Alter
50
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Pierre Eberhard
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Feltes
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jessica Feltes
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Gros
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Françoise Hetto-Gaasch
Membre
Alter
62
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Fabrice Mousel
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Pierre Muller
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Reitz
Membre
Alter
66
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Chantal Saska-Toussaint
Membre
Alter
64
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Raphael Schmitz
Membre
Alter
49
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Michel Schuller
Membre
Alter
37
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Trierweiler
Membre
Alter
44
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marco Weber
Membre
Alter
59
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Weydert
Membre
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre