Sektioun Grevenmacher
Léon Gloden
Président
Alter
51
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Guy Cognioul
Vice-Président
Alter
59
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Monique Hermes
Vice-Président
Alter
74
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Frank Dumont
Secrétaire
Alter
57
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
Solange Dumont-Binsfeld
Secrétaire adjoint
Alter
56
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSF: Président
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Alain Goedert
Trésorier
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Martine Cognioul-Loos
Membre
Alter
61
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Liane Felten ép. Kraus
Membre
Alter
57
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Oliver Gorges
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Laurent Hurt
Membre
Alter
47
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
René Huss
Membre
Alter
69
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Eric Kieffer
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Danièle Konter
Membre
Alter
61
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Lorenz
Membre
Alter
64
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Rui Pereira Ferraz
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Steve Pigeon
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Véronique Punnel
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jo Risch
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Carine Sauer
Membre
Alter
63
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Rodolphe dit Rudy Steffen
Membre
Alter
76
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Henri Streng
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Muriel Trierweiler-Gossey
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Ury
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Monique Ury-Scholer
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre