Sektioun Grevenmacher
Léon Gloden
Président
Alter
48
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Guy Cognioul
Vice-Président
Alter
57
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Liane Felten ép. Kraus
Vice-Président
Alter
54
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Monique Hermes
Vice-Président
Alter
71
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
Frank Dumont
Secrétaire
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Alain Goedert
Trésorier
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Sanny Bentner-Schmitt
Membre
Alter
74
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aline Bruck
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pit Cognioul
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Martine Cognioul-Loos
Membre
Alter
58
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Solange Dumont-Binsfeld
Membre
Alter
54
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Président
 • Comité National CSF: Membre
Oliver Gorges
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Laurent Hurt
Membre
Alter
44
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
René Huss
Membre
Alter
66
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Danièle Konter
Membre
Alter
58
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joël Krack
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Lorenz
Membre
Alter
61
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jo Risch
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carine Sauer
Membre
Alter
60
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Carola Spoo-Niesen
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Monique Steffen
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Rodolphe dit Rudy Steffen
Membre
Alter
73
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Henri Streng
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Murielle Trierweiler-Gossey
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Ury
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Vice-Président
Monique Ury-Scholer
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Trésorier