Sektioun Wincrange
Lucien Meyers
Président
Alter
59
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Christine Lutgen ép. Ansay
Vice-Président
Alter
47
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Anouk Miny
Secrétaire
Alter
40
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Ramona Gales
Trésorier
Alter
38
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Fernand Arend
Membre
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claude Bertemes
Membre
Alter
51
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Paul Jacobs
Membre
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Albert Koos
Membre
Alter
55
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Pierre Neser-Leyder
Membre
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sonja Schruppen
Membre
Alter
46
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Rose-Marie Soares Pereira
Membre
Alter
55
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michel Thielen
Membre
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Thines
Membre
Alter
54
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marcel Thommes
Membre
Alter
64
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre