Sektioun Rambrouch
Christophe Heymes
Président
Alter
31
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Conseil National
Stefanie Kreuzer
Secrétaire
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mike Bolmer
Trésorier
Alter
41
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Echevin
Myriam Binck
Membre
Alter
34
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
André Claren
Membre
Alter
71
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Francois
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marianne Heymes-Kohl
Membre
Alter
62
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sonja Kettmann ép. Soares Pereira
Membre
Alter
52
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Frank Melchior
Membre
Alter
46
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Pierre Pletschette
Membre
Alter
61
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Antoine dit Toni Rodesch
Membre
Alter
67
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Marie-Anne Thommes
Membre
Alter
67
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre