Sektioun Park Housen
Nico Wagener
Président
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Frank Dimmer
Vice-Président
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Gilles Thilgen
Secrétaire
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jacques Wester
Trésorier
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Joseph Birkel
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nico Dabe
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jos Degrand
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Nico Eicher
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Gil Rasqui
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Willy Thielen
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Cathérine Wagener-Wagener
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Wester
Membre
Sektioun
Park Housen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre