Sektioun Diekirch
Paul Bonert
Président
Alter
68
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Charles Weiler
Vice-Président
Alter
35
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Pit Winandy
Vice-Président
Alter
52
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Pit Dahm
Secrétaire
Alter
33
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Jules Bonert
Trésorier
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Carolina Almeida
Membre
Alter
22
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Yves Arend
Membre
Alter
43
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean Bastos
Membre
Alter
65
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Robert Bohnert
Membre
Alter
75
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jacques Dahm
Membre
Alter
74
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carla De Magalhaes
Membre
Alter
45
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Forman
Membre
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Isabelle Jachiet-Graffin
Membre
Alter
57
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Françoise Kerger-Faber
Membre
Alter
66
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Dan Kneip
Membre
Alter
49
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Jacques Schaeffer
Membre
Alter
60
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-François Steichen
Membre
Alter
45
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jos. Weber
Membre
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre