Sektioun Diekirch
Paul Bonert
Président
Alter
70
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Charles Weiler
Vice-Président
Alter
36
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Pit Winandy
Vice-Président
Alter
53
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Pit Dahm
Secrétaire
Alter
34
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Jules Bonert
Trésorier
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Carolina Almeida
Membre
Alter
23
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Yves Arend
Membre
Alter
44
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean Bastos
Membre
Alter
67
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Robert Bohnert
Membre
Alter
76
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jacques Dahm
Membre
Alter
75
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carla De Magalhaes
Membre
Alter
46
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Forman
Membre
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Isabelle Jachiet-Graffin
Membre
Alter
59
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Françoise Kerger-Faber
Membre
Alter
67
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dan Kneip
Membre
Alter
50
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Jacques Schaeffer
Membre
Alter
61
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-François Steichen
Membre
Alter
46
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre