Sektioun Canton Redange
Jeff Muller
Président
Alter
42
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jeff Boonen
Vice-Président
Alter
36
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
Marc Fisch
Vice-Président
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Max Bintener
Secrétaire
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Membre
Max Nikitin
Secrétaire adjoint
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Ralph Nickels
Trésorier
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Pierre Da Silva
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Echevin
Carole Furlano-Molling
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roland Gereke
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Henri Gerekens
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Marc Gergen
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Marc Goelff
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Maggy Haas ép. Glesener
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christian Hahn
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ernest Harpes
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raymond Jans
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean Kirsch
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Michel Loes
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jessica Moecher
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Paul Mousel
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Henri Rasque
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Luc Recken
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Raymond Schmit
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Eugène Schroeder
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jeff Schroeder
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anne Steichen
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
Marie-Anne Thiltgen
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Witkowsky
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
René Zigrand
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Gérard Zoller
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot