Sektioun Ettelbreck-Waarken
Edmée Juncker ép Feith
Président
Alter
71
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mélanie Oliveira Monteiro
Vice-Président
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Paul Schaaf
Vice-Président
Alter
58
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Julie Momper
Secrétaire
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Luc Rasqui
Trésorier
Alter
57
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Viviane Dichter ép. Theis
Membre
Alter
58
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jailza Dos Santos Andrade
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Anita Hirt ép. Wagner
Membre
Alter
65
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Renate Kalweit
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Vincent Koks
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Charel Lutgen
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Pascal Nicolay
Membre
Alter
54
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Marco Paulus
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Peiffer
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Nicole Petry ép. Wilhelm
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ana Pinto ép. Grosber
Membre
Alter
48
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Lucien Renckens
Membre
Alter
66
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Georges Riewer
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mireille Schmit ép. Reuter
Membre
Alter
57
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dr. Paul Solvi
Membre
Alter
70
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Edouard Theis
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elisabeth Wagner
Membre
Alter
35
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023