Sektioun Steinsel
Jean Rossy
Président
Alter
71
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Echevin
Lucija Duric
Vice-Président
Alter
31
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Marcel Oberweis
Vice-Président
Alter
72
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Carlo Graas
Secrétaire
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Léon Weber
Trésorier
Alter
66
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Myriam Friob
Membre
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joe Mbaya
Membre
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Bob Morbach
Membre
Alter
29
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
Ernest Pletschette
Membre
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Filipe Sampaio
Membre
Alter
43
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Scheeck
Membre
Alter
72
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre