Sektioun Lorentzweiler
Catherine Pundel
Président
Alter
57
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Angela Lima De Pina
Vice-Président
Alter
46
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Léon Wietor
Vice-Président
Alter
69
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marcel Reeff
Secrétaire
Alter
54
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Fernand Blum
Trésorier
Alter
70
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Fernand Boever
Membre
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Groff
Membre
Alter
72
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Maisy Guerin-Schanen
Membre
Alter
75
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Rossberg
Membre
Alter
54
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christine Schmit
Membre
Alter
23
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Wahl
Membre
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lucien Weyerich
Membre
Alter
67
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre