Sektioun Schuttrange
Philippe Hutmacher
Président
Alter
34
Sektioun
Schuttrange
Bezierk
Centre
Comitéen
  • Comité Section CSV: Président
Martine Thommes
Secrétaire
Alter
30
Sektioun
Schuttrange
Bezierk
Centre
Comitéen
  • Comité Section CSV: Secrétaire
Danielle Schroeder ép. Hientgen
Trésorier
Sektioun
Schuttrange
Bezierk
Centre
Comitéen
  • Comité Section CSV: Trésorier
Robert Hutmacher
Membre
Alter
68
Sektioun
Schuttrange
Bezierk
Centre
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Jérôme Lehnertz
Membre
Alter
34
Sektioun
Schuttrange
Bezierk
Centre
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSJ: Membre