Sektioun Helperknapp
Nicole Kuhn-Di Centa
Président
Alter
61
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSG: Membre
Christiane Eicher-Karier
Vice-Président
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Patrick Ludwig
Vice-Président
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marc Zens
Secrétaire
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Isabelle Welter
Trésorier
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Serge Erpelding
Membre
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Fernande Feiereisen-Woicik
Membre
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mike Koedinger
Membre
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roby Koedinger
Membre
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre