Sektioun Bertrange
Nadine Lux-Schares
Président
Alter
39
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Guy Weirich
Secrétaire
Alter
72
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Nino Loverre
Trésorier
Alter
60
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Marie-France Bemtgen-Jost
Membre
Alter
58
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Liliana Silvia De Feudis
Membre
Alter
67
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gérard Duhr
Membre
Alter
50
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mariette Elsen-Origer
Membre
Alter
67
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierrot Hoffmann
Membre
Alter
62
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Lexis
Membre
Alter
43
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Lux
Membre
Alter
68
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Henri Mangen
Membre
Alter
64
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Rauchs
Membre
Alter
50
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lydia Schmitt-Moos
Membre
Alter
65
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre