Questions parlementaires

Aus wéi engem Grond ass d‘Zuel vun de Spidolsbetter erofgaangen an deene leschte Joren ? Wéi vill Better ginn et momentan an alle Klinicken zu Lëtzebuerg ? Wéi vill dovun sinn Intensivbetter ?

Wann e PCR-Test e schwaacht positiivt Resultat uweist, muss ee virsiichteg si wéi een dat Resultat interpretéiert well et keng harmoniséiert Approche fir d’Resultater vun deenen Tester tëscht de Laboratoire gëtt. Fir wat ginn et bis elo keng kloer Recommandatiounen zur Interpretatioun vun den Test-Resultater?

Bleift Regierung bei hirer Duerstellung datt en MoU keng juristesch Engagementer dierf beinhalten ?

Am ganzen Nord-Weste vum Land nach ëmmer keng eenzeg Teststatioun. Ass ugeduecht fir eng weider do Teststatioun anzeriichten? Wa nee, firwat net ?

Ass esou een Tweet vun der Familljeministesch fir drop opmierksam ze maachen datt Lëtzebuerg nët am Lockdown ass an dësen Zäiten opportun?

Firwat wëll de Sportminister op d’Kompetenzen an d’Erfarunge vun engem Sportsproff um Poste vum Sportskommissär verzichten?

Huet d’Regierung fir de Statut vum Salarié public a privé méi no beieneen ze bréngen ?

Op wéi enger wëssenschaftlecher Basis baséiert d’Ausso vun der Regierung datt d’Filteren „kee relevanten Effet op d’Verhënnere vun der Verbreedung vum Virus“ hunn?

Diabetespatiente riskéiere bei enger Hypoglykämie ohnmächteg ze ginn oder esouguer bei schwéiere Fäll an de Koma ze falen. Si brauchen eng Glucagon-Sprëtz fir dem entgéint ze wierken. Neierdéngs gëtt et en Nuesespray mam selwechten Effekt. Ass dësen schonn zu Lëtzebuerg zougelooss ? Wa jo, gëtt e vun der CNS rembourséiert?

Huet de Sportminister wëlles di opkommend Branche vum E-Sport speziell ze fërdere fir hier Potenzialer besser auszeschäffen?