Questions parlementaires

Asylpolitik : Wéini gëtt den Delai fir de “regroupement familial” vun 3 op 6 Méint erop gesat ?

De 24. Januar war den Internationalem Dag vun der Educatioun. D’Educatioun hei zu Lëtzebuerg, do räissen d’Froen un den Educatiounsminister net of. An dofir hunn ech genee op deem Dag dem Educatiounsminister eng weider Fro gestallt, déi virun allem d´Schüler aus der Beruffsausbildung staark intresséiert.

D'Äntwert fannt Dir hei

Gouf d’Prime fir Jongbaueren, Jongwënzer a Jonggäertner gekierzt ? Wéi sollen si an Zukunft ënnerstëtzt ginn ?

D'Äntwert fannt Dir hei

“Coworking Spaces” : Wat denkt d’Regierung iwwert déi kritesch Analyse vu “reporter.lu” notamment wat Prestataires de Service fir Gesellschaften a Fiducies ugeet ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Am Kampf géint de Coronavirus stelle mer fest dass déi däitsch Regierung méi streng Preventiounsmoossnamen hëlt par Rapport zu der Lëtzebuerger Regierung. Mer stellen och fest dass Lëtzebuerg am Ranking vum “Global Health Security Index” 2019 nëmmen op der Plaz 67/197 leit. Wat seet d’Gesondheetsministesch dozou?

D'Äntwert fannt Dir hei

SES soll weider Gesellschaft grënnen : Ass d’Regierung informéiert a wat bedeit et ?

Le gouvernement est-il au courant que les responsables de la SES sont en train de mener des réflexions sur la création d’une deuxième société ayant l’objectif d’attirer des venture capitalists sur le secteur « Networks » qui est en pleine croissance?

Gëtt et schonn ee Konzept, wat d’Legaliséierung vum Cannabis ugeet ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Integratioun vu behënnerte Persounen an der fonction publique

Situatioun vun de Flüchtlingen op der kroatesch-bosnescher Grenz : Wéi ass d’Positioun vu Lëtzebuerg ?