Questions parlementaires

Op Basis vu wéi engen Argumenter ass d‘Decisioun geholl ginn, fir wärend engem lafenden Ausbildungszyklus de Schüler de fräie Choix tëscht Däitsch a Franséisch ze huelen an hinne Franséisch fir d‘Prüfungen z’imposéieren?

No der Annulatioun vun enger Baugeneemegung zu Diekirch, ginn d´Krittären vun der Utilité publique fir de Logement encadré iwwerschafft? Sinn et Irregularitéite bei der Ausschreiwung ginn? Wéi ass der Madamm Ministesch hier Reaktioun dorop? Si Sanktiounen dofir virgesinn?

Rappel à l’ordre an der sougenannter Affaire “casier judiciaire bis” fir de Parquet général ? Wéi eng Konsequenzen huet dat ?

Wéi evaluéiert d’Regierung d’Situatioun vum Lëtzebuerger Flughafen lo wou eng grouss Partie Restriktiounen opgehuewe gi sinn ?

Deelt d’Regierung d’Meenung datt et absolut noutwendeg ass datt Accorden ausgehandelt ginn, och fir d’Arees vun EU-Awunner an Drëttlänner ze erméiglechen unhand vum EU-Certificat?

Ass d’Regierung der Meenung datt d’Hëllefen, déi Micro-Entreprisen wärend der sanitärer Kris kruten, duer ginn ?

Sinn schonn Athlete prioritär geimpft ginn déi bis elo altersbedéngt net drun gewiescht wieren? 

Firwat ginn erneierbar Kraftstoffer aus Planzen oder Liewensmëttelreschter genau sou besteiert wéi konventionell Kraftstoffer aus Mineralueleg?

Gëtt et méiglecherweis eng net gerechtfäerdegt Ongläichbehandlung beim Verloscht vum Usproch op déi fréizäiteg Pensioun? 

Huet d‘Regierung statistesch Donnéeën iwwert d’Ausbreedung vu Wäschbier a Bisamrat?