Questions parlementaires

2019 huet d’Regierung eng Blockchain vum ëffentleche Secteur ugekënnegt. Wéi ass de Bilan vun dëser Erfarung no 2 Joer ?

Wat sinn d’Resultater vun der Enquête betreffend den Reinfectiounen mam Covid-19 no der Impfung ?

Kann d’Regierung eis eng Iwwersiicht ginn, wéi eng Corona-Hëllefen zënter Ufank vun der Pandemie un Editeuren vu Publikatiounen ausbezuelt gi sinn ? 

Ginn et Etuden an Europa wou een analyséiert wéi héich d’Wierkung vun den Covid-19 Impfstoffer bei Persounen déi Immunosuppresseuren huelen ass, respektiv wéi vill Antikierper dës Persounen no der vollständeger Impfung opweisen ? 

How much residence applications have yet been submitted by UK residents? Does the Government think that it would be desirable to extend the period of residence application, in order to give more time for people to submit their application?

Kann d’Regierung eis informéieren ob all d’Museksveräiner an d’Chorallen Schnelltester kréien ?

2005 gouf den éischten Deel (Bettel – Fouhren) vum nationale Vëloswee 22 fäerdeg. Zanterhier ass awer net allze vill geschitt well dem Staat déi néideg Terrainen feelen. Wéi vill vun den noutwendegen Terraine befannen sech aktuell am Besëtz vum Staat?

Sinn d´Amortissementer a Récklagen an den Offallsyndikater nach zäitgeméiss? Wa jo, firwat?

Duerch wei eng Moossname solle Methangas-Emissiounen an der Landwirtschaft reduzéiert ginn ?

Wäerten d’QR-Codes déi d’Leit no enger Impfung kréien och am Ausland gëlteg sinn ?