D’Politik vun der Regierung – Onfair vis à vis vun de Gemengen

Mam Spuerpak vun der Regierung mussen d’Bierger direkt zweemol bezuelen : Durch verschidde Mesuren ginn se direkt belaascht (TVA, 0,5 Prozent Steier etc.) an da mussen se och op Servicer an Infrastrukture verzichten wëll hir Gemengen durch d’Spuermesure manner Suen zur Verfügung hunn fir an d’Wuelbefanne vun de Bierger z’investéieren. De Claude Clemes vun de CSG geet an der fräier Tribune op d’Problemer vun de Gemengen an.

csv 02.02.2015