Rieden

Aktualitéitsstonn an der Châmber iwwert d’Nationalbibliothéik

De Präsident vun der parlamentarescher Héichschoul- a Kulturkommissioun Fred Sunnen hëllt Stellung fir d'CSV-Fraktioun
Méi liesen

Aktualitéitsstonn an der Châmber iwwert d’Reform vun der Psychiatrie

D'CSV-Zentrumsdéputéiert Martine Stein-Mergen bezitt Stellung fir d'CSV-Fraktioun
Méi liesen

Wunnéngsbaupolitik am parlamentareschen Bléckpunkt

De Lucien Clement, CSV-Ostdéputéierten an Vizepräsident vun der CSV-Fraktioun, hëllt Stellung an enger Aktualitéitsstonn iwwert de Logement an der Châmber
Méi liesen

Plan national pour l’innovation et le plein emploi – Stratégie de Lisbonne

La stratégie de Lisbonne vise à faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une …
Méi liesen

De CSV-Fraktiounschef Michel Wolter zu der Ried vum Premierminister Jean-Claude Juncker iwwert déi politesch Prioritéiten vum Land

Déi territorial Réorganisatioun vum Land, Arbecht a Wirtschaft an déi budgétaire Rahmenbedingungen stoungen am Mëttelpunkt
Méi liesen

Nei Prozeduren fir grouss Bauprojeten

De Präsident vun der parlamentarescher Bautenkommissioun Lucien Clement hëllt Stellung zu den Dépassementer am Cader vun der Châmberdébatt vum 14. Juli iwwert d'Cité judiciaire an iwwert d'Nordstrooss
Méi liesen

D’Nordstrooss gëtt méi deier wéi geplangt

Den Rapporteur Ali Kaes erklärt d'Grënn an d'Ursaachen vun dëser Deirecht
Méi liesen

Daat neit Sportsgesetz ass an der Châmber ugeholl ginn

D'CSV-Ostdéputéiert Françoise Hetto-Gaasch hëllt fir d'Fraktioun Stellung am Châmberplénum
Méi liesen

De Neie Lycée ass eng Reaktioun op d’PISA-Etüd

D'CSV-Zentrumsdéputéiert Marie-Thérèse Gantenbein-Koullen ass der Meenung daat de neie Lycée en Experiment ass, daat d'Chance vun der Réussite a sech dréit
Méi liesen

De Neie Lycée kann en Erfolleg ginn, wann eng engagéiert Direktioun an eng motivéiert Equipe dohannert steet

Den Escher CSV-Députéierten Frunnes Maroldt an der Châmber zum neie Lycée
Méi liesen