Divers

CGDIS: « All déi an den Asaz ginn solle wëssen dat eng breet Majoritéit vun dësem Haus hannert hinne steet »

Ried Laurent Zeimet : CGDIS Ried Laurent Zeimet
Méi liesen

Martine Mergen – Débat de consultation sur les grandes orientations du futur plan d’action pluriannuel d’intégration

Ried vum Martine Mergen : Martine Mergen – Ried Integratioun
Méi liesen

Laurent Mosar – Heure d’actualité au sujet de l’avenir de la place financière dans le cadre précis de l’évolution des cryptomonnaies

Laurent Mosar: “Digitaliséierung wäert eis Wirtschaft awer och eist Land  an deenen nächsten Joeren fundamental veränneren an d’Blockchain-Technologie ass e wichtegt Fundament vun …
Méi liesen

Aussepolitesch Debatt an der Chamber 2018 – Ried vum Laurent Mosar

«Europa an domatten virop d’Europäesch Unioun, ass an dëser opgewullter Welt, déi eenzeg Kraaft, déi eigentlech de Lead kann iwwerhuelen. Mee fir d’éischt emol muss Europa erëm zu sech selwer …
Méi liesen

Der Wohlstand der Reichen beruht auf der Armut in den Entwicklungsländern

Dass sich die Welt am Beginn der Vierten Industriellen Revolution befindet, ist bekannt - die Digitalisierung ist deren Kernelement. Diese verändert die Arbeitswelt auf dramatische Weise und …
Méi liesen

Depôt vun enger Motioun zu der Situatioun a Syrien

Den CSV Deputéierte Laurent Mosar huet eng Motioun an der Chamber deposéiert wouranner d'Regierung opgefuerdert gëtt sech géint eng weider Verschlechterung vun der humanitairer Situatioun a …
Méi liesen

Projet de loi N°7186 portant modification de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

"D’CSV begréisst, dass haut d’Wunngeldsgesetz nogebessert gëtt fir dass méi Stéit sollen an de Genoss dovu kommen, wann se dann eng Wunnen fannen."
Méi liesen

Déclaration sur la politique de coopération au développement et de l’action humanitaire

Eis Partnerschaft mat de mannerbemettelten Menschen ass eng Investitioun an d’Zukunft. Et muss eng Partnerschaft op gleicher Aenhéicht sinn, déi eis erlabt - eis gegenseiteg ze ennerstetzen an ze …
Méi liesen

Le patient: au coeur et non en marge de notre système de santé

Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs au nouveau plan hospitalier, le CSV s’est, à maintes reprises, prononcé en faveur d’un plan de santé national plutôt que d’un plan hospitalier. …
Méi liesen

Bauland aktivieren – Umweltauflagen entschlacken – Wohnungsnot beenden

Trotz der vielen steuerlichen und finanziellen Maßnahmen welche in den vergangen Jahren getroffen wurden, konnte die Anzahl an Wohnungen nicht genügend gesteigert werden. Das Hauptproblem liegt …
Méi liesen