Rieden

Congé Linguistique

Discours Marc Spautz
Méi liesen

Modification du Code du Travail

Discours Marc Spautz
Méi liesen

Rieden zu den Reformen vum Schoulgesetz vun 1912, dem Léierpersonal, der Obligation Scolaire an dem SCRIPT

Reform vum Schoulgesetz vun 1912 - Françoise Hetto Léierpersonal an Reform vun der Obligation Scolaire - Gilles Roth Reform vum SCRIPT - Fred Sunnen
Méi liesen

Projet de loi 5859 portant modification de la loi électorale du 18 février 2003

Ried vum Gilles Roth zu de Modifikatiounen vum Walgesetz
Méi liesen

Tarifadaptatioun an d’Aféierung vun néie Steierkrediter fir eng méi sozial gerechte Steierlandschaft

D’Chamber huet de 16. Dezember 2008 unaniment d’Steiermesure vun der Regierung gestëmmt. De Laurent Mosar präsentéiert déi verschidden Mesuren mat deenen d’Kafkraaft vun de Leit soll gestäerkt ginn.
Méi liesen

Ajustement vun de Pensiounen a Renten op de Niveau de Vie vun 2007

Stellungnahm vum Députéierten Marc Spautz fir CSV-Fraktioun
Méi liesen

Maison du Savoir à Belval pour les besoins de l’Université de Luxembourg, Construction d’un bâtiment administratif pour le compte de l’Etat à Belval, Construction de la liaison Micheville entre la route N31 et le projet routier sur territoire français

Discours de Madame la députée Sylvie Andrich-Duval
Méi liesen

Net de Mettelstand vergiessen!

Interventioun vum Lucien Clement zum Budgets-Projet vum Joer 2009
Méi liesen

Präsentatioun vum Budgetsrapport 2009

Dem Rapporter Norbert Haupert seng Analyse zum Staatsbudget vum Joer 2009
Méi liesen

Reform vun der Berufsausbildung

Interventioun vum Marc Spautz iwwert Néiausrichtung vun der Berufsausbildung zu Letzebuerg.
Méi liesen