Rieden

Débat d’orientation sur la crise économique et financière

Discours de Monsieur le député Laurent Mosar
Méi liesen

Interpellation au sujet de la politique du Gouvernement en matière d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments d’habitation

Discours de Monsieur le député Marcel Oberweis
Méi liesen

Projet de loi 5874 iwert den Schutz an d’Hëllef fir d’Affer vun Mënschenhandel.

Ried vum Rapporter Sylvie Andrich-Duval
Méi liesen

Lycée Mamer

Discours de Monsieur le député Gilles Roth
Méi liesen

Projet de loi relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

Discours de Monsieur le député Marcel Oberweis
Méi liesen

Projet de loi portant transposition de la directive “REACH”

Discours de Monsieur le député Marcel Oberweis
Méi liesen

Diversifizierung der Versorgung mittels elektrischer Energie aus den Wüsten

Vortrag von Dr.-Ing. Marcel Oberweis anlässlich der DESERTEC-Konferenz in der Handelskammer Luxemburg, 9. März 2009
Méi liesen

Verschidden Interventiounen vum Gilles Roth an der Chamber

Interventiounen zu folgenden Themen kenn der hei noliesen: - Steiererlichterungen fir Privatpersounen - Waasserkaderdirektiv - D’Stellungnahm vun dem Nohaltegkeetsrot iwwert …
Méi liesen

Interpellation au sujet de la prise de position du Conseil supérieur pour le développement durable relative au développement durable des finances publiques

Interventioun vum Gilles Roth
Méi liesen

Walloft

Eng fräi politesch Tribün vum Serge Wilmes, CSJ-Nationalpresident, op RTL Radio 92,5
Méi liesen