Bezierk Süden
Felix Eischen
Président
Alter
57
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Pierrot Feiereisen
Vice-Président
Alter
55
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Nathalie Morgenthaler
Vice-Président
Alter
43
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Guy Breden
Secrétaire
Alter
53
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Kim Mosel
Secrétaire
Alter
32
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Raoul Weicker
Secrétaire
Alter
45
Sektioun
Kopstal-Bridel
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Christophe Anthon
Trésorier
Alter
35
Sektioun
Bettembourg
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nancy Arendt ép. Kemp
Membre
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Mariette Bemtgen-Nickels
Membre
Alter
64
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Bernard Biggar
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Anouk Boever-Thill
Membre
Alter
45
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Olivier Broy
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
Jimmy Carelli
Membre
Alter
30
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Antonio De Carolis
Membre
Alter
55
Sektioun
Differdange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Déborah Della Penna
Membre
Alter
36
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Philippe Deprez
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Trésorier
Jean-Marie Halsdorf
Membre
Alter
66
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Albert Heinen
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Georges Hoffmann
Membre
Alter
39
Sektioun
Frisange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Claude Juncker
Membre
Alter
68
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Françoise Kemp
Membre
Alter
32
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Annette Kemp-Klemann
Membre
Alter
62
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Trésorier
 • Comité National CSF: Membre
Tom Kerschenmeyer
Membre
Alter
35
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Robert Kirsch
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Guy Kohnen
Membre
Alter
68
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Pol Majerus
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
 • Comité National CSJ: Invité
Georges Mischo
Membre
Alter
49
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Marianne Pesch-Dondelinger
Membre
Alter
65
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Gilles Roth
Membre
Alter
56
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Marc Spautz
Membre
Alter
60
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
André Theisen
Membre
Alter
79
Sektioun
Rumelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Felix Thill
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Laszlo Toth
Membre
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Michel Wolter
Membre
Alter
61
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Georges Zeimet
Membre
Alter
57
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023