Bezierk Süden
Jean-Marie Wirth
Président
Alter
54
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Nancy Arendt ép. Kemp
Membre
Alter
49
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Lydia Bintener
Membre
Alter
59
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Anouk Boever-Thill
Membre
Alter
41
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jimmy Carelli
Membre
Alter
25
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Déborah Della Penna
Membre
Alter
32
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Felix Eischen
Membre
Alter
52
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Pierrot Feiereisen
Membre
Alter
51
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Yannick Glod
Membre
Alter
29
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Vice-Président
Jean-Marie Halsdorf
Membre
Alter
61
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Jean-Claude Juncker
Membre
Alter
64
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Commissaire Européen
Martine Kemp
Membre
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Membre
Annette Kemp-Klemann
Membre
Alter
58
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Tom Kerschenmeyer
Membre
Alter
30
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Guy Kohnen
Membre
Alter
64
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Claude Martini
Membre
Alter
39
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Georges Mischo
Membre
Alter
44
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Nathalie Morgenthaler
Membre
Alter
39
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Mandater
 • Echevin
Kim Mosel
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Conseil National
Marianne Pesch-Dondelinger
Membre
Alter
60
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
Zoe Peter
Membre
Alter
30
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Gilles Roth
Membre
Alter
51
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Marc Spautz
Membre
Alter
55
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Président
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Raoul Weicker
Membre
Alter
40
Sektioun
Kopstal
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Echevin
Christian Weis
Membre
Alter
32
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Michel Wolter
Membre
Alter
56
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Georges Zeimet
Membre
Alter
53
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot