Bezierk Norden
Martine Hansen
Président
Alter
53
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Yves Karier
Vice-Président
Alter
47
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Lucien Meyers
Vice-Président
Alter
55
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
Charles Weiler
Secrétaire
Alter
32
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christophe Hansen
Secrétaire adjoint
Alter
36
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
Mandater
 • Député Européen
 • Member vum Gemengerot
Uljana Molitor
Trésorier
Alter
32
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
Max Bintener
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Paul Bonert
Membre
Alter
66
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Patrick Comes
Membre
Alter
51
Sektioun
Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Sonja Conzemius
Membre
Alter
32
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Stefano D'Agostino
Membre
Sektioun
Mertzig-Feulen
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
Pierre Da Silva
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Pit Dahm
Membre
Alter
30
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Laurent Dimmer
Membre
Alter
26
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Emile Eicher
Membre
Alter
63
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Vice-Président
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Laurent Gengler
Membre
Sektioun
Diekirch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mario Glod
Membre
Alter
51
Sektioun
Troisvierges
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Edmée Juncker ép Feith
Membre
Alter
65
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Aly Kaes
Membre
Alter
63
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Théo Karier
Membre
Alter
68
Sektioun
Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Vice-Président
Fränk Kuffer
Membre
Alter
51
Sektioun
Erpeldange/Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Collaborateur groupe parlementaire
Antoine Kugener
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Maisy Langenbach-Bertolini
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Christine Lutgen ép. Ansay
Membre
Alter
42
Sektioun
Wincrange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Président
 • Comité National CSF: Membre
Xavier Miller
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Annie Nickels-Theis
Membre
Alter
46
Sektioun
Bourscheid
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Pascal Nicolay
Membre
Alter
49
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Max Nikitin
Membre
Sektioun
Canton Redange
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Jean-Paul Schaaf
Membre
Alter
53
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Marco Schank
Membre
Alter
64
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Carlo Schon
Membre
Alter
57
Sektioun
Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Petra Stober
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Trésorier