Bezierk Zentrum
Martine Gruber ép. Hübner
Vice-Président
Alter
40
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section Locale Merl: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Luc Zwank
Vice-Président
Alter
49
Sektioun
Lintgen
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
Catherine Pundel
Secrétaire
Alter
60
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nico Pundel
Trésorier
Alter
58
Sektioun
Strassen
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Diane Adehm
Membre
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Maurice Bauer
Membre
Alter
52
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section Locale Limpertsberg: Président
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Bob Biver
Membre
Alter
39
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section Locale Bonnevoie: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Basile Dell
Membre
Alter
29
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Trésorier
Mandater
 • Membre du secrétariat général
 • Candidat élections communales 2023
Alex Donnersbach
Membre
Alter
32
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Secrétaire
 • Comité Section CSJ: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Lucija Duric
Membre
Alter
34
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Ben Felgen
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
Kim Felten
Membre
Alter
36
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Antonia Freiin Von Ketelhodt
Membre
Alter
30
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Luc Frieden
Membre
Sektioun
Contern
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Président
Mandater
 • Ministre
Claude Frieseisen
Membre
Alter
64
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Paul Galles
Membre
Alter
51
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Arnaud Georges
Membre
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
Mike Graas
Membre
Alter
41
Sektioun
Bissen
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Vice-Président
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Marie Hoffmann
Membre
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marc Lies
Membre
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Astrid Lulling
Membre
Alter
95
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité CSV Senioren: Vice-Président
Roger Lutgen
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Elisabeth Margue
Membre
Alter
34
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Bob Morbach
Membre
Alter
32
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Laurent Mosar
Membre
Alter
66
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section Locale Bonnevoie: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Marc Rauchs
Membre
Alter
52
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Vincent Reding
Membre
Alter
32
Sektioun
Weiler-la-Tour
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Jeff Risch
Membre
Alter
44
Sektioun
Sandweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Marthe Scharfe
Membre
Alter
37
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSF: Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Madeleine Schintgen
Membre
Alter
66
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Trésorier
 • Comité Section Locale Weimerskirch/Beggen: Président
Caroline Schloesser
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marco Schmit
Membre
Alter
72
Sektioun
Contern
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Abby Toussaint
Membre
Alter
47
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Guy Wester
Membre
Alter
40
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Serge Wilmes
Membre
Alter
42
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section Locale Merl: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Claude Wiseler
Membre
Alter
64
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Député National
Isabel Wiseler-Santos Lima
Membre
Alter
62
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Député Européen
Henry De Ron
Invité
Alter
41
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023