Bezierk Zentrum
Vincent Reding
Président
Alter
29
Sektioun
Weiler-la-Tour
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
Mandater
 • Bourgmestre
Nicole Kuhn-Di Centa
Vice-Président
Alter
61
Sektioun
Helperknapp
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSG: Membre
Luc Zwank
Vice-Président
Alter
47
Sektioun
Lintgen
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Catherine Pundel
Secrétaire
Alter
57
Sektioun
Lorentzweiler
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Kim Felten
Secrétaire adjoint
Alter
33
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Section CSJ: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Nico Pundel
Trésorier
Alter
55
Sektioun
Strassen
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSG: Président
Mandater
 • Conseil National
 • Bourgmestre
Diane Adehm
Membre
Alter
51
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Jacques Bauer
Membre
Alter
54
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Clode Carbon-Frisch
Membre
Alter
75
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité CSV Senioren: Vice-Président
Basile Dell
Membre
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Secrétaire
Alex Donnersbach
Membre
Alter
30
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Lucija Duric
Membre
Alter
31
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Ben Farschon
Membre
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Président
Antonia Freiin Von Ketelhodt
Membre
Alter
27
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Philippe Frieden
Membre
Sektioun
Contern
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre
Paul Galles
Membre
Alter
48
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Vice-Président
Mandater
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
Astrid Glod ép. Milbert
Membre
Alter
53
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Marc Lies
Membre
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Astrid Lulling
Membre
Alter
92
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité CSV Senioren: Vice-Président
Nadine Lux-Schares
Membre
Alter
39
Sektioun
Bertrange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christiane Mangen
Membre
Alter
53
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Bob Morbach
Membre
Alter
29
Sektioun
Steinsel
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
Laurent Mosar
Membre
Alter
63
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section Locale Bonnevoie: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Saad Nabbi
Membre
Alter
33
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Viviane Reding
Membre
Alter
70
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Marco Schmit
Membre
Alter
70
Sektioun
Contern
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Marthe Schmit
Membre
Alter
43
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Président
 • Comité National CSF: Vice-Président
 • Comité Section Locale Merl: Membre
Bob Wagner
Membre
Sektioun
Weiler-la-Tour
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
Guy Wester
Membre
Alter
37
Sektioun
Hesperange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Serge Wilmes
Membre
Alter
39
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section Locale Merl: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Claude Wiseler
Membre
Alter
61
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Président
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Député National
Isabel Wiseler-Santos Lima
Membre
Alter
60
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
 • Député Européen
 • Member vum Gemengerot
Henry De Ron
Invité
Alter
39
Sektioun
Stad Lëtzebuerg
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comité Section Locale Belair: Membre