Aus der Chamber

“Mir wëllen eise Rentesystem iwwert Joren ofsécheren”

"Mir wëllen eise Rentesystem iwwert Joren ofsécheren"
Méi liesen

Entwicklungszusammenarbeit für eine solidarische Welt

Laut den Vereinten Nationen wird sich die Einwohnerzahl der Erde von derzeit 7,5 Milliarden Menschen auf etwa 9,7 Milliarden Menschen im Jahr 2050 und möglicherweise auf 11,2 Milliarden im Jahr …
Méi liesen

Projet de loi N°7186 portant modification de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement

"D’CSV begréisst, dass haut d’Wunngeldsgesetz nogebessert gëtt fir dass méi Stéit sollen an de Genoss dovu kommen, wann se dann eng Wunnen fannen."
Méi liesen

Déclaration sur la politique de coopération au développement et de l’action humanitaire

Eis Partnerschaft mat de mannerbemettelten Menschen ass eng Investitioun an d’Zukunft. Et muss eng Partnerschaft op gleicher Aenhéicht sinn, déi eis erlabt - eis gegenseiteg ze ennerstetzen an ze …
Méi liesen

Le patient: au coeur et non en marge de notre système de santé

Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs au nouveau plan hospitalier, le CSV s’est, à maintes reprises, prononcé en faveur d’un plan de santé national plutôt que d’un plan hospitalier. …
Méi liesen

Bauland aktivieren – Umweltauflagen entschlacken – Wohnungsnot beenden

Trotz der vielen steuerlichen und finanziellen Maßnahmen welche in den vergangen Jahren getroffen wurden, konnte die Anzahl an Wohnungen nicht genügend gesteigert werden. Das Hauptproblem liegt …
Méi liesen

Besoin vital d’une mise à jour de la stratégie globale pour une mobilité durable (MODU)

Actuellement, le Luxembourg compte un peu plus de 590.000 habitants et les pronostics pour l’avenir tablent pour l’avenir sur 1,2 millions d’habitants. Une telle évolution démographique devra …
Méi liesen

Crise humanitaire en République du Yémen

Dépôt d'une motion concernant la crise humanitaire en République du Yémen par les députés Laurent Mosar et Nancy Arendt
Méi liesen

Wéi presentéiert sech d’Situatioun bei der ITM ?

Den CSV Deputéierte Marc Spautz wëll vum Minister wëssen ob a wéivill "coup de point" Aktiounen an de leschte Joren gemaach goufen, wéi et mam Personal a mam regionale Buro zu Waasserbëlleg ausgesäit.
Méi liesen

Für eine bürgernahe und effiziente Polizei

Die Reform der Polizei (Änderungsanträge inklusive) gehen der CSV insgesamt nicht weit genug. Es bleibt weiter Klärungsbedarf. Vor allem, was die interne Koordinierung und das Proximitätsangebot …
Méi liesen