Fraen an der CSV


Claudine Tockert
Membre

Sektioun: Flaxweiler
Bezierk: Est

Comitéen
  • Comité Section CSV: Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
  • Member vum Gemengerot
  • Candidat élections communales 2023