Beaujolais Owend mat der CSF Schëffleng

D’CSV Schëffleng invitéiert den 24. Nowember op hiren Beaujolais Owend.

Umellen kann een sech bis den 10. November beim Alix Bettendorf um 621 742 408 oder beim Isabelle Solagna: vanisabe@pt.lu

De Präis ass 20€